Thư pháp ơn cô 3878

600,000

Mai đây trên bước đường dài

Công thành danh toại nhớ hoài ơn cô…