Tranh thư pháp 3962

450,000

Mai đây trên bước đường dài

Công thành danh toại nhớ hoài ơn cô