Thư pháp Tri Ân 50×50

380,000

Ơn cô ươm xanh vườn tri thức

Nghĩa thầy dìu dắt đến tương lai…