tranh thư pháp ơn cô

320,000

Mai đây trên bước đường dài

Công thành danh toại nhớ hoài ơn cô…